Điều kiện và thời gian hưởng phụ cấp đối với quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên

Ngày hỏi:01/08/2020

Tôi muốn biết về điều kiện và thời gian hưởng phụ cấp đối với quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên. Nhờ tư vấn theo quy định mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều kiện và thời gian hưởng phụ cấp đối với quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại điểm a, b Khoản 3 Điều 3 Nghị định 79/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 21/8/2020) quy định:

   - Đối với sĩ quan dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên có thời gian xếp vào đơn vị dự bị động viên từ đủ 15 ngày trong tháng trở lên thì tháng đó được hưởng phụ cấp; dưới 15 ngày trong tháng thì tháng đó không được hưởng phụ cấp.

   - Đối với quân nhân chuyên nghiệp dự bị; hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên có thời gian xếp vào đơn vị dự bị động viên từ đủ 06 tháng liên tục trở lên thì năm đó được hưởng phụ cấp; dưới 06 tháng thì năm đó không được hưởng phụ cấp.

   Trên đây là hỗ trợ của chúng tôi về điều kiện và thời gian hưởng phụ cấp đối với quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn