Điều kiện vào biên chế nhà nước?

Ngày hỏi:21/10/2014
Hiện tại tôi mới ký hợp đồng lao động tại Trung tâm VNPT. Vậy tôi muốn được vào biên chế của Nhà nước thì tôi phải cần và đủ những điều kiện gì? Trong khoảng thời gian bao lâu thì tôi mới được vào biên chế của Nhà nước?

  Nội dung này được Công ty Luật Cương Lĩnh tư vấn như sau:

  • Công ty luật Cương Lĩnh xin trả lời câu hỏi như sau:

   Việc bạn ký hợp đồng lao động tại Trung tâm VNPT chính là thời gian tập sự theo quy định của Luật Viên chức. Thời gian tập sự từ 03 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc. Khi hết thời gian tập sự thì trình tự để bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (theo cách gọi của bạn là vào biên chế của Nhà nước) theo quy định tại điều 23 của Nghị Định 29/2012/NĐ-CP Nghị Định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức như sau:

   “1. Khi hết thời gian tập sự, người tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng văn bản theo các nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định này.

   2. Người hướng dẫn tập sự có trách nhiệm nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối với người tập sự bằng văn bản, gửi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

   3. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá phẩm chất, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Nếu người tập sự đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì quyết định hoặc làm văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền quản lý viên chức ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. Nếu người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì thực hiện chấm dứt hợp đồng làm việc với người tập sự.”


  Nguồn:

  Theo Tin Mới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn