Điều kiện xét thăng cấp bậc hàm công an từ Thượng úy lên Đại úy

Ngày hỏi:20/02/2020

Tôi đang giữ quân hàm thượng úy công an nhân dân, tôi đã giữ cấp bậc quân hàm này được gần 3 năm, tôi nghe nói khi giữ đủ 03 năm sẽ được thăng cấp quân hàm đại úy đúng không? Ngoài thời gian còn phải đáp ứng điều kiện nào khác không? Nhờ hỗ trợ!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 22 Luật Công an nhân dân 2018 quy định sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân được thăng cấp bậc hàm khi có đủ các điều kiện sau đây:

   - Hoàn thành nhiệm vụ, đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe;

   - Cấp bậc hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất quy định đối với chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm;

   - Đủ thời hạn xét thăng cấp bậc hàm. Cụ thể từ Thượng úy lên Đại úy là 03 năm.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì ngoài thời gian giữ cấp bậc quân hàm, bạn còn phải đáp ứng các điều kiện khác như trình độ chuyên môn, mức độ hoàn thành công việc và đặc biệt là cấp bậc quân hàm hiện tại thấp hơn cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn