Định mức lao động các công việc lập kế hoạch, xây dựng văn bản, tài liệu phục vụ cho việc tạo lập CSDL tài liệu lưu trữ của 1 phòng lưu trữ

Ngày hỏi:11/04/2018

Định mức lao động các công việc lập kế hoạch, xây dựng các văn bản, tài liệu hướng dẫn phục vụ cho việc tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ của một phòng lưu trữ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Hữu Hoàng, tôi sinh sống và làm việc tại Hải Phòng. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Định mức lao động các công việc lập kế hoạch, xây dựng các văn bản, tài liệu hướng dẫn phục vụ cho việc tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ của một phòng lưu trữ được quy định như thế nào? Có văn bản nào quy định về vấn đề này không? Tôi hy vọng sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (0907***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Định mức lao động các công việc lập kế hoạch, xây dựng các văn bản, tài liệu hướng dẫn phục vụ cho việc tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ của một phòng lưu trữ được quy định tại Phụ lục 4 Thông tư 04/2014/TT-BNV về định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành như sau:

   Đơn vị tịnh: ngày công/phông

   TT

   Nội dung công việc

   Định mức lao động theo khối lượng của Phông lưu trữ

   Ghi chú

   Phông

   Phông 50 m

   50 m

   100 m

   200 m

   Phông >300 m

   (1)

   (2)

   (3)

   (4)

   (5)

   (6)

   (7)

   (8)

   (9)

   Hệ số khối lượng

   0,9

   1,0

   1,1

   1,2

   1,3

   1,4

   1

   Khảo sát, lựa chọn, thống kê tài liệu; Xây dựng, trình duyệt kế hoạch tạo lập CSDL.

   2,70

   3,00

   3,30

   3,60

   3,90

   4,20

   Vận dụng theo định mức KT-KT tạo lập CSDL trong hạng mục công nghệ thông tintheo Quyết định số 1595/QĐ-BTTT ngày 03/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

   2

   Xây dựng tài liệu hướng dẫn biên mục phiếu tin: Rà soát, xác định những nội dung cần biên mục; Quy định về việc viết tắt và các quy định khác; Viết tài liệu hướng dẫn biên mục.

   11,25

   12,50

   13,75

   15,00

   16,25

   17,50

   3

   Xây dựng tài liệu hướng dẫn chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu

   11,25

   8,70

   9,57

   10,44

   11,31

   12,18

   4

   Xây dựng tài liệu hướng dẫn kiểm tra sản phẩm: Xác định các tiêu chí, phương pháp kiểm tra sản phẩm, viết tài liệu hướng dẫn kiểm tra sản phẩm.

   11,81

   13,12

   14,43

   15,74

   17,06

   18,37

   5

   Xây dựng tài liệu hướng dẫn sao chép.

   11,25

   12,50

   13,75

   15,00

   16,25

   17,50

   Cộng

   48,26

   49,82

   54,80

   59,78

   64,77

   69,75

   Trên đây là nội dung quy định về định mức lao động các công việc lập kế hoạch, xây dựng các văn bản, tài liệu hướng dẫn phục vụ cho việc tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ của một phòng lưu trữ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 04/2014/TT-BNV.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn