Độ tuổi nhập ngũ

Ngày hỏi:27/10/2015
Độ tuổi nhập ngũ là bao nhiêu?

  Nội dung này được Luật gia Ngô Văn Thương (Sở Tư pháp) tư vấn như sau:

  • Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

   Công dân được gọi nhập ngũ có tiêu chuẩn gì?

   Trả lời: Các Luật NVQS trước không quy định cụ thể về tiêu chuẩn, Luật NVQS năm 2015 quy định cụ thể về tiêu chuẩn công dân được gọi nhập ngũ phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

   - Lý lịch rõ ràng; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định; có trình độ văn hóa phù hợp.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn