Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải là cơ quan nhà nước hay không?

Ngày hỏi:24/06/2017

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải là cơ quan nhà nước hay không? Xin chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Em là Hồ Gia Hưng, học sinh trường THPT Trần Phú, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Học kỳ này, trong nội dung môn lịch sử, em được tìm hiểu sơ qua một số cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, một vài điểm em còn thắc mắc, mong được giải đáp. Em thấy ở trường em, các hoạt động của đoàn thường xen kẽ một số nội dung liên quan đến tổ chức đảng. Do vậy em phân vân không biết Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có phải là cơ quan hành chính nhà nước hay không? Nội dung này được quy định ở đâu? Rất mong Ban biên tập trả lời giúp em. Xin cảm ơn anh chị rất nhiều! Hồ Gia Hưng (0907****)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được quy định tại Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa X. Cụ thể như sau:

   Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

   Còn cơ quan hành chính nhà nước là bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước, trực thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp cơ quan nhà nước cùng cấp, có phương diện hoạt động chủ yếu là hoạt động chấp hành - điều hành, thực hiện hoạt động hoặc chức năng quản lý nhà nước. Những cơ quan này có cơ cấu tổ chức và phạm vi thẩm quyền do pháp luật quy định.

   Căn cứ quy định trên về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đối chiếu với định nghĩa cơ quan hành chính nhà nước, đối với thắc mắc của bạn, Ban biên tập khẳng định Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không phải là một cơ quan hành chính nhà nước. Bản chất của tổ chức Đoàn là một trong 6 tổ chức chính trị - xã hội bao gồm: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam.

   Theo đó, hệ thống tổ chức của Đoàn không tham gia vào công tác quản lý nhà nước mà là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội.

   Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Hệ thống tổ chức của Đoàn gồm 4 cấp:

   - Cấp Trung ương.

   - Cấp tỉnh và tương đương.

   - Cấp huyện và tương đương.

   - Cấp cơ sở (gồm Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở).

   Việc thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể một tổ chức Đoàn do Đoàn cấp trên trực tiếp quyết định. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn quy định cụ thể về phân cấp trong hệ thống tổ chức của Đoàn.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn