Đoàn viên Đoàn thanh niên bị khai trừ thì có được kết nạp lại không?

Ngày hỏi:26/03/2021

Cho hỏi đoàn viên Đoàn thanh niên bị khai trừ thì có được kết nạp lại hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Hướng dẫn 22 HD/TWĐTN năm 2013 hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có quy định:

   Khai trừ:

   - Là hình thức kỷ luật cao nhất của Đoàn, áp dụng đối với cán bộ đoàn, đoàn viên phạm khuyết điểm ở mức rất nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu đến tổ chức Đoàn, không xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

   - Đoàn viên bị khai trừ, sau một năm thì được xem xét kết nạp lại. Thời gian bị khai trừ không được tính tuổi đoàn viên.

   Như vậy, theo như hướng dẫn này thì Đoàn viên bị khai trừ vẫn được xem xét kết nạp lại sau 01 năm bị khai trừ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn