Đoàn viên phải sử dụng Huy hiệu Đoàn trong những trường hợp nào?

Ngày hỏi:13/12/2019

Tìm hiểu quy định về Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Ban biên tập cho tôi hỏi: Đoàn viên phải sử dụng Huy hiệu Đoàn trong những trường hợp nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đoàn viên phải sử dụng Huy hiệu Đoàn trong những trường hợp nào?
   (ảnh minh họa)
  • Đoàn viên phải sử dụng Huy hiệu Đoàn trong những trường hợp quy định tại Mục VI Hướng dẫn 22HD/TWĐTN năm 2013 thực hiện Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương ban hành, cụ thể như sau:

   - Cán bộ, đoàn viên đeo Huy hiệu Đoàn vào các ngày lễ của Đoàn, lễ kết nạp đoàn viên và các sinh hoạt, hội họp của Đoàn.

   - Khuyến khích đoàn viên đeo Huy hiệu Đoàn trong giờ làm việc.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn