Đối tượng công chức không hưởng phụ cấp công vụ

Ngày hỏi:12/12/2014

Chồng bà Lê Thị Thuỷ (Nghệ An) giữ chức Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh và đang hưởng lương theo ngạch viên chức, không hưởng phụ cấp công vụ. Bà Thuỷ cho rằng, theo Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức và Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 2/6/2011 của Bộ Nội vụ thì chồng bà được hưởng lương theo Ngạch công chức và phụ cấp công vụ. Bà Thuỷ đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải đáp về trường hợp của chồng bà.

  Nội dung này được Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh tư vấn như sau:

  • Ông Hoàng Tiến Anh, chồng bà Thủy, nguyên là Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện Nghi Xuân, được chuyển đến công tác tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện và giữ chức vụ Giám đốc theo Quyết định 789/QĐ-UBND ngày 14/5/2012 của UBND huyện Nghi Xuân.

   Biên chế của ông Tiến Anh thuộc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nên tiền lương, phụ cấp chức vụ và các khoản phụ cấp khác (nếu có) do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chi trả.

   Tại khoản b Điều 2 Nghị định 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ quy định đối với đối tượng hưởng phụ cấp công vụ thì công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 4Luật Cán bộ, công chức và các điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; không bao gồm công chức quy định tại Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP.

   Ông Hoàng Tiến Anh giữ chức danh Giám đốc Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất là công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Điều 11 Nghị định 06/2010/NĐ-CP nên ông Tiến Anh không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn