Đối tượng đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý từ 18/10/2019

Ngày hỏi:31/10/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi đối tượng nào đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý? Nhờ giải đáp theo hướng dẫn mới, cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiết 3 Điểm B Mục II Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 quy định đối tượng đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý như sau:

    - Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện; cấp ủy cơ sở.

    - Các đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh; tập thể lãnh đạo các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện và các tập thể lãnh đạo, quản lý khác do các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quyết định và hướng dẫn.

    Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

    Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn