Đối tượng dự thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng

Ngày hỏi:14/12/2017

Đối tượng dự thi nâng Ngạch công chức cơ quan Đảng được quy định như thế nào? Xin chào Ban Biên tập. Tôi tên Thùy, hiện đang làm việc tại Quận 5, Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu về các kỳ thi nâng Ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ban Biên tập cho tôi hỏi: Đối tượng dự thi nâng Ngạch công chức cơ quan Đảng được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận câu trả lời của Ban Biên tập. Tôi xin cảm ơn.  

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 1 Quy định 06-QĐ/BTCTW năm 2015 về các kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội do Ban Tổ chức Trung ương ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   1. Đối với kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính

   - Công chức1 có yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ cao về một số lĩnh vực trong các cơ quan của đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh trở lên, có trách nhiệm thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ phức tạp trong cơ quan, đơn vị; tham mưu, tổng hợp xây dựng hoặc tổ chức thực hiện chế độ chính sách theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.

   - Cán bộ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan của đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ cấp tỉnh trở lên được bổ nhiệm vào ngạch công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo;

   - Lãnh đạo cấp ủy cấp huyện; người đứng đầu (và tương đương) các ban tham mưu của đảng, mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp huyện (kể cả trường hợp được điều động, luân chuyển về giữ các chức vụ bí thư, phó bí thư cấp xã).

   2. Đối với kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp

   - Công chức2 làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu tổng hợp chiến lược công tác tại các cơ quan của đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương;

   - Người đứng đầu (và tương đương) các ban tham mưu của đảng, đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp tỉnh3(kể cả trường hợp được điều động, luân chuyển về giữ các chức vụ bí thư, phó bí thư cấp huyện).

   Trên đây là nội dung tư vấn về đối tượng dự thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quy định 06-QĐ/BTCTW năm 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn