Đối tượng hưởng mức lương mức tăng thêm khi hệ số lương dưới 2,34?

Ngày hỏi:19/01/2017

Đối tượng hưởng mức lương mức tăng thêm khi Hệ số lương dưới 2,34? Tôi là giáo viên THCS, tôi đã nghỉ sinh con thứ hai từ 15/11/2015 đến hết 15/5/2016 và tôi hưởng lương theo bảo hiểm từ tháng 01/12/2015 đến hết tháng 01/5/2016. Trong khoảng thời gian tôi nghỉ thì có quyết định tăng lương cơ bản từ 1150000 đồng lên 121000 đồng. Đến tháng 8/2016, nhà trường làm truy lĩnh cho giáo viên thì tôi chỉ được truy lĩnh từ tháng 6/2016. Tôi xin hỏi: Tôi có được truy lĩnh tăng lương của tháng 5/2016 không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang xác định đối tượng áp dụng tiền lương tăng thêm như sau:

   a) Cán bộ, công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008;

   b) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008; Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Luật Viên chức năm 2010;

   c) Cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức 2008 và Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

   d) Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các hội, tổ chức phi Chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam;

   đ) Người làm việc theo chế độ hợ p đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

   e) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao của đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù;

   g) Giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015;

   h) Viên chức làm việc trong Trạm Y tế xã theo quy định tại Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định về y tế xã, phường, thị trấn;

   i) Công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

   k) Công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Công an nhân dân;

   l) Người hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong tổ chức cơ yếu.

   Như thế, trong trường hợp này, hệ số lương của bạn là 3.0 (lớn hơn 2,34). Do đó, bạn không được truy lĩnh số tiền tăng thêm tháng 5/2015.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về đối tượng hưởng mức lương mức tăng thêm khi hệ số lương dưới 2,34. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 47/2016/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn