Đối tượng hưởng phụ cấp công vụ

Ngày hỏi:06/01/2014

Tôi là cán bộ cấp xã, chức danh của tôi là cán bộ tư pháp- hộ tịch. Tôi vào làm từ tháng 5/2012 đến nay là 1 năm 8 tháng, chỉ làm theo hợp đồng của huyện, mức lương của tôi là 85% Hệ số lương 1,86 hưởng theo bằng trung cấp, không được hưởng phụ cấp công vụ. Hỏi cấp trên thì nói chờ thi tuyển công chức, khi nào thi đậu có quyết định công chức thì mới được hưởng phụ cấp. Tôi xin hỏi, việc trả lời tôi như vậy có đúng không? Tại sao tôi vào lâu rồi mà không xét công chức hoặc thi tuyển khi tôi đã qua thời gian tập sự. Nếu thi thì chừng nào tổ chức thi và thời gian làm công chức theo họp đồng như tôi có được hưởng phụ cấp công vụ là 25% của công chức cấp xã không? Nhờ luật su tư vấn giúp, tôi xin cảm ơn!

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Nghị định 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 về chế độ phụ cấp công vụ thì đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ bao gồm: Cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách Nhà nước quy định, bao gồm: Cán bộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật cán bộ, công chức. Công chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức và các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức; không bao gồm công chức quy định tại Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP. Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức và Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/ 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Người làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính Nhà nước quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/ 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội áp dụng quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; không bao gồm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Đối tượng quy định nêu trên đã được xếp lương hoặc phụ cấp quân hàm theo quy định tại các văn bản sau đây: Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Từ quy định nêu trên thì bạn chưa phải là công chức cấp xã nên bạn không được hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/CP. Việc thi tuyển công chức cấp xã do cấp huyện tổ chức căn cứ vào chỉ tiêu biên chế và yêu cầu công tác cấp xã cần tuyển dụng


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn