Đối tượng nào sẽ bị kỷ luật hạ bậc lương trong việc xử lý VPHC?

Ngày hỏi:14/05/2020

Tôi đang tìm hiểu về việc xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định mới, và có thắc mắc là hình thức kỷ luật hạ bậc lương trong việc xử lý VPHC sẽ áp dụng với cho công chức, cán bộ hay viên chức? Nhờ hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 26 Nghị định 19/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/7/2020) quy định:

   Hình thức kỷ luật hạ bậc lương áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi sử dụng tiền thu được từ tiền nộp phạt vi phạm hành chính, tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt tiền, tiền bán, thanh lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu và các khoản tiền khác thu được từ xử phạt vi phạm hành chính trái quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

   => Như vậy, hình thức kỷ luật hạ bậc lương trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chỉ áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn