Đối tượng tham gia phong trào thi đua văn hóa công sở

Ngày hỏi:31/08/2019

Tôi là viên chức, đang làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhà nước, tôi vừa được thông báo đơn vị thông báo về việc tổ chức phong trào thi đua văn hóa công sở. Xin cho hỏi tôi có phải tham gia phong trào này không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Quyết định 733/QĐ/TTg năm 2019 quy định đối tượng tham gia thi đua văn hóa công sở bao gồm:

   - Tập thể: Các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, Lực lượng vũ trang, Đơn vị sự nghiệp công lập, Doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị).

   - Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân (sau đây gọi tắt là cán bộ, công chức, viên chức).

   => Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp thì bạn là viên chức và đang làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nên thuộc đối tượng tham gia phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn