Đối với những huyện không có đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn thì thẩm quyền lập danh sách cử tri do cơ quan nào thực hiện?

Ngày hỏi:05/04/2016

Đối với những huyện không có đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn thì thẩm quyền lập danh sách cử tri do cơ quan nào thực hiện? Việc niêm yết danh sách cử tri trong trường hợp này được thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được Sở tư pháp thành phố Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

  • Theo Điều 31, 32, Luật bầu cử, đối với huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn thì Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu.

   Về việc niêm yết cử tri, chậm nhất là 40 ngày trước ngày bầu cử, cơ quan lập danh sách cử tri niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và tại những địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để Nhân dân kiểm tra.


  Nguồn:

  Sở Tư Pháp Thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn