Đơn giản hóa thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu

Ngày hỏi:21/02/2018

Đơn giản hóa thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Trọng Nhân. Gần đây, tôi có nghe nói về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ trong một số lĩnh vực. Tôi đặc biệt quan tâm đến những giấy tờ liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông, Ban biên tập cho tôi hỏi thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu được đơn giản hóa như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (nhan***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu được quy định tại Tiểu mục 5 Mục A Phần XI Phương án đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, ngành do Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết 25/NQ-CP năm 2010 như sau:

   Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu (B-BTT-024261-TT)

   - Thay thế hình thức gửi hồ sơ đăng ký danh mục nhập khẩu xuất bản phẩm tới Cục Xuất bản bằng hình thức đăng ký qua mạng khi điều kiện kỹ thuật cho phép (giao dịch điện tử và chữ ký số được triển khai đồng bộ). Cục Xuất bản thiết lập phần mềm đăng ký và hướng dẫn các doanh nghiệp nhập khẩu tiến hành đăng ký danh mục qua mạng.

   - Quy định về việc xử lý khi có thay đổi trong danh mục đăng ký như sau: “Trường hợp có thay đổi trong danh mục đăng ký, doanh nghiệp chỉ cần có văn bản báo cáo chi tiết thay đổi so với danh mục đã đăng ký, đồng thời đăng ký những thông tin mới (nếu có)”.

   - Bỏ quy định hết hiệu lực của giấy xác nhận vào ngày 31/12 hàng năm. Quy định doanh nghiệp được sử dụng giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu cho đến khi hoàn thành thủ tục hải quan.

   - Sửa mẫu đơn “Đăng ký danh mục nhập khẩu bản phẩm” như sau:

   + Để trống phần “Hà Nội, ngày … tháng … năm …” cho doanh nghiệp tự điền;

   + Bổ sung phần Kính gửi (cơ quan quản lý) sau tiêu đề của mẫu đơn;

   + Phần căn cứ pháp lý: Bổ sung thêm Luật Xuất bản sửa đổi, bổ sung;

   + Phần “Căn cứ Giấy phép ……… do Bộ Văn hóa – Thông tin cấp” bổ sung thêm “số giấy phép và ngày cấp giấy phép”; đổi cụm từ “Bộ Văn hóa – Thông tin” thành “Bộ Thông tin và Truyền thông”;

   + Phần Thủ trưởng cơ quan ký tên đóng dấu sửa lại thành “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp”;

   + Chuyển thông tin về Tổng số bản trong Đăng ký danh mục nhập khẩu xuất bản phẩm sang Danh mục đăng ký.

   Sửa mẫu “Danh mục đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm” như sau:

   + Mục “Tên đơn vị” đổi thành “Tên doanh nghiệp”;

   + Phần “Thủ trưởng cơ quan” sửa thành “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp”;

   + Sử dụng song ngữ Việt – Anh cho mẫu đơn.

   Trên đây là quy định về nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị quyết 25/NQ-CP năm 2010.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn