Đơn giản hóa thủ tục hải quan điện tử đối với hàng gia công đã xuất khẩu bị trả lại để sửa chữa, tái chế

Ngày hỏi:21/02/2018

Đơn giản hóa thủ tục hải quan điện tử đối với hàng gia công đã xuất khẩu bị trả lại để sửa chữa, tái chế được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Nguyễn Văn Toàn. Gần đây, tôi có nghe nói về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ trong một số lĩnh vực. Tôi đặc biệt quan tâm đến những giấy tờ liên quan đến lĩnh vực hải quan, Ban biên tập cho tôi hỏi các thủ tục hải quan điện tử đối với hàng gia công đã xuất khẩu bị trả lại để sửa chữa, tái chế được đơn giản hóa như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (nvtoan***@gmail.com) 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hải quan điện tử đối với hàng gia công đã xuất khẩu bị trả lại để sửa chữa, tái chế được quy định tại Tiểu mục 36 Mục A Phần X Phương án đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, ngành do Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết 25/NQ-CP năm 2010 như sau:

   Thủ tục “Hải quan điện tử đối với hàng gia công đã xuất khẩu bị trả lại để sửa chữa, tái chế (nhập khẩu hàng trả lại)” (B-BTC-052462-TT)

   Bổ sung quy định về thời hạn kiểm tra thực tế lô hàng đối với từng trường hợp; quy định cụ thể trường hợp phải kéo dài thời gian kiểm tra, nhưng tối đa không quá 08 giờ làm việc. Việc kéo dài thời gian kiểm tra phải tiến hành tiếp ngay sau khi hết thời gian theo quy định kể cả phải tiến hành ngoài giờ. Cụ thể:

   - Trường hợp hàng hóa xuất khẩu bị trả lại còn nguyên đai, nguyên kiện, người khai hải quan xuất trình bộ hồ sơ xuất khẩu đã được cơ quan hải quan kiểm tra thì việc kiểm tra thực tế lô hàng có thể rút ngắn không quá 01 ngày làm việc.

   - Đối với các trường hợp còn lại, tùy từng trường hợp mà cơ quan hải quan quyết định kéo dài thời gian kiểm tra, nhưng không quá 08 giờ làm việc. Việc kéo dài thời gian kiểm tra phải tiến hành tiếp ngay sau khi hết thời gian theo quy định kể cả phải tiến hành ngoài giờ.

   Trên đây là quy định về nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hải quan điện tử đối với hàng gia công đã xuất khẩu bị trả lại để sửa chữa, tái chế. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị quyết 25/NQ-CP năm 2010.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn