Đơn giản hóa thủ tục hải quan điện tử quản lý hàng tái xuất

Ngày hỏi:21/02/2018

Đơn giản hóa thủ tục hải quan điện tử quản lý hàng tái xuất được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Ngọc Hạnh. Gần đây, tôi có nghe nói về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ trong một số lĩnh vực. Tôi đặc biệt quan tâm đến những giấy tờ liên quan đến lĩnh vực hải quan, Ban biên tập cho tôi hỏi các thủ tục hải quan điện tử quản lý hàng tái xuất được đơn giản hóa như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (01656***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hải quan điện tử quản lý hàng tái xuất được quy định tại Tiểu mục 39 Mục A Phần X Phương án đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, ngành do Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết 25/NQ-CP năm 2010 như sau:

   Thủ tục “Hải quan điện tử quản lý hàng tái xuất” (B-BTC-050498-TT)

   Nội dung đơn giản hóa áp dụng tương tự “Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán” (Thủ tục số 5 mục A phần X của Phương án đơn giản hóa kèm theo Nghị quyết này).

   Theo đó, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán được quy định như sau:

   - Cụ thể hóa quy định về “Các chứng từ khác phải có theo quy định của pháp luật liên quan” tại điểm c3 khoản 1 Điều 11 của Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2009.

   - Bổ sung quy định yêu cầu doanh nghiệp phải xuất trình “vận tải đơn” đối với bộ hồ sơ hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu tại Điều 7 của Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 và Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2009.

   - Bổ sung quy định về thành phần hồ sơ tại khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005, yêu cầu người khai hải quan phải xuất trình “Giấy chứng nhận về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch” đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch.

   - Bổ sung quy định tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 và Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2009 về việc cho phép người khai hải quan chậm nộp “Giấy chứng nhận về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch” nếu người khai hải quan chưa thể có ngay giấy này; đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của các bên (hải quan, doanh nghiệp, cơ quan kiểm tra chất lượng) trong các trường hợp:

   + Doanh nghiệp quá thời hạn được chậm nộp chứng từ mà không đến nộp;

   + Cơ quan liên quan thông báo hàng không đủ tiêu chuẩn nhập khẩu.

   - Cụ thể hóa hồ sơ hải quan khác nhau giữa xuất khẩu và nhập khẩu; trong đó, ưu tiên hàng xuất khẩu, thực hiện quản lý chặt chẽ đối với hàng nhập khẩu nhất là hàng tiêu dùng, hàng nhập khẩu có điều kiện.

   - Áp dụng cơ chế liên thông với các bộ, ngành liên quan: chuẩn bị dự thảo các quy định về cơ chế liên thông để áp dụng khi Việt Nam xây dựng xong cơ chế một cửa quốc gia kết nối 3 đến 5 Bộ, Ngành (lộ trình từ nay cho đến năm 2012 theo cam kết của Việt Nam khi tham gia cơ chế một cửa ASEAN).

   Trên đây là quy định về nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hải quan điện tử quản lý hàng tái xuất. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị quyết 25/NQ-CP năm 2010.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn