Đơn giản hóa thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

Ngày hỏi:16/07/2018

Đơn giản hóa thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Đình Huy. Gần đây, tôi có nghe nói về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ trong một số lĩnh vực. Tôi đặc biệt quan tâm đến những giấy tờ liên quan đến thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại, Ban biên tập cho tôi hỏi thủ tục này được đơn giản hóa như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

(huy_nguyen***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại được quy định tại Tiểu mục 33 Mục C Phần I Phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2010 như sau:

   - Bổ sung quy định trong Khoản 9, Điều 69 Thông tư số 79/2009/TT-BTC như sau: Hàng hóa phi mậu dịch khác

   - Rút ngắn thời gian giải quyết, theo đó giao Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất phương án cụ thể theo lộ trình.

   - Sửa đổi mẫu tờ khai hàng hóa phi mậu dịch ban hành kèm theo Quyết định số 1473/QĐ-TCHQ ngày 24 tháng 5 năm 2002 của Tổng cục Hải quan, theo hướng sử dụng song ngữ trong mẫu tờ khai (tiếng Việt và tiếng Anh).

   - Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ, thay thế các quy định của Quyết định số 1473/QĐ-TCHQ ngày 24 tháng 5 năm 2002.

   Trên đây là quy định về nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2010.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn