Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực người có công (cấp giấy chứng nhận bệnh tật)

Ngày hỏi:30/10/2017

Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực người có công (cấp giấy chứng nhận bệnh tật) được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Bích Thảo, hiện tôi đang sinh sống tại Hà Nội. Gần đây, tôi có nghe nói về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ trong một số lĩnh vực. Tôi đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực người có công, Ban biên tập cho tôi hỏi lĩnh vực người có công, cụ thể trong việc cấp giấy chứng nhận bệnh tật được đơn giản hóa thủ tục hành chính như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (bich.thao***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực người có công (cấp giấy chứng nhận bệnh tật) được quy định tại Tiểu mục 2 Mục VII Phần A Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Nghị quyết 48/NQ-CP năm 2010 như sau:

   Nội dung đơn giản hóa các thủ tục:

   - “Cấp giấy chứng nhận bệnh tật” (Bộ Quốc phòng và Bộ công an) (B-BLD-052811-TT);

   - “Cấp giấy chứng nhận bệnh tật” (B-BLD-052813-TT);

   Đặt lại tên thủ tục là: “Cấp giấy chứng nhận bệnh binh và trợ cấp bệnh tật”.

   a) Về thành phần hồ sơ:

   Bỏ giấy xác nhận trường hợp mắc bệnh, chỉ yêu cầu cá nhân cung cấp những giấy tờ thuộc nghĩa vụ của cá nhân. Cụ thể:

   - Đơn đề nghị công nhận bệnh binh và giải quyết chế độ trợ cấp thương tật (bổ sung mẫu theo hướng lấy các thông tin cơ bản ở Giấy chứng nhận bệnh tật phù hợp với mẫu đơn đề nghị);

   - Giấy ra viện (do bệnh viện nơi điều trị cấp);

   - 04 ảnh cỡ 3x4;

   - Giấy tờ của các trường hợp sau:

   + Bản sao Quyết định ra quân, kèm theo bản chính để đối chiếu (trường hợp nộp trực tiếp) hoặc bản sao Quyết định ra quân có chứng thực (trường hợp nộp gián tiếp) hoặc Giấy xác nhận của cơ quan quân sự cấp huyện hoặc công an cấp huyện nơi cư trú về quá trình phục vụ trong quân đội, công an đối với trường hợp đã xuất ngũ nhưng chưa đủ ba năm mà bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần;

   + Biên bản xảy ra sự việc có xác nhận của cơ quan quân sự địa phương, cơ quan công an hoặc Ủy ban nhân dân xã nơi xảy ra sự việc đối với trường hợp bị mắc bệnh do dũng cảm thực hiện công việc cấp bách nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh;

   + Trích sao lý lịch quân nhân, công an nhân dân có ghi đầy đủ quá trình công tác do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trước khi về nghỉ cấp đối với trường hợp đã có đủ mười lăm năm công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân nhưng không đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí.

   b) Về số lượng hồ sơ: Quy định rõ số lượng hồ sơ là 03 bộ

   c) Về trình tự thực hiện

   Bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận bệnh tật, gộp thủ tục này vào thủ tục Lập biên bản giám định và thủ tục Cấp Giấy chứng nhận bệnh binh và trợ cấp bệnh tật. Cụ thể:

   Bước 1. Nộp hồ sơ: Đối tượng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy đinh nộp cho cơ quan, đơn vị nơi người đó công tác (nếu chưa ra quân), nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (nếu đã ra quân) và lấy giấy hẹn (với 02 nội dung: hẹn đến nhận giấy giới thiệu giám định và hẹn ngày nhận kết quả).

   Bước 2. Giới thiệu giám định, đồng thời xác nhận thời gian phục vụ quân đội, công an nhân dân:

   - Giới thiệu giám định: Cơ quan, đơn vị nơi tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện tiêu chuẩn thì giới thiệu đến Hội đồng giám định y khoa (theo phân cấp quản lý) để giám định xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật.

   - Kiểm tra, đối chiếu, xác nhận người đề nghị bị mắc bệnh quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 17 của Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng: Cơ quan, đơn vị kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thời gian điều trị bệnh tật của người đề nghị có phù hợp với thời gian người đó đang phục vụ quân đội, công an (các trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 17 của Nghị định số 54/2006/NĐ-CP và tiết b điểm 1.1 mục VI phần I của Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng), phù hợp với trường hợp dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh quy định tại khoản 6 Điều 17 của Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ.

   Đối với trường hợp đã xuất ngũ nhưng chưa đủ ba năm mà bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần mà không còn Quyết định ra quân, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ và yêu cầu cơ quan quân sự cấp huyện hoặc công an cấp huyện nơi cư trú xác nhận về quá trình phục vụ trong quân đội, công an của người đề nghị.

   Bước 3. Giám định: Hội đồng giám định y khoa tổ chức giám định và lập Biên bản giám định y khoa thành 02 bản (01 bản gửi cho người được giám định, 01 bản gửi cho cơ quan, đơn vị đã giới thiệu người đề nghị đến giám định).

   Bước 4. Quyết định cấp Giấy chứng nhận bệnh binh: Trên cơ sở Kết luận giám định của Hội đồng y khoa, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền ra Quyết định cấp Giấy chứng nhận bệnh binh và trợ cấp bệnh tật cho bệnh binh.

   Bước 5. Trả kết quả: Người đề nghị nhận Giấy chứng nhận bệnh binh, Phiếu trợ cấp bệnh tật theo phiếu hẹn.

   d) Về thời hạn để giải quyết:

   Quy định rõ giải quyết trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị công nhận bệnh binh theo quy định. Trường hợp phúc tạp phải có thêm thời gian để lấy xác nhận trường hợp bị thương, có thể kéo dài thêm 30 ngày làm việc, tổng cộng tối đa không quá 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

   d) Về mẫu đơn, mẫu tờ khai:

   Xây dựng Tờ khai đề nghị công nhận bệnh binh và giải quyết chế độ bệnh tật, bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây:

   - Họ và tên người đề nghị, ngày tháng năm sinh;

   - Nguyên quán;

   - Trú quán;

   - Nhập ngũ hoặc tham gia công tác ngày tháng năm;

   - Có thời gian phục vụ trong quân đội/công an nhân dân là… năm … tháng, trong đó có … năm … tháng phục vụ tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   - Cấp bậc, chức vụ hiện nay:

   - Cơ quan, đơn vị đang công tác;

   - Tình trạng bệnh tật:

   Đã điều trị tại … từ ngày … tháng … năm

   Ra viện làm cuối ngày … tháng … năm…

   - Cam đoan của người đề nghị.

   Trên đây là quy định về nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực người có công (cấp giấy chứng nhận bệnh tật). Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị quyết 48/NQ-CP năm 2010.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn