Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

Ngày hỏi:30/10/2017

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Hữu Thành, hiện tôi đang sinh sống tại Bình Định. Gần đây, tôi có nghe nói về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ trong một số lĩnh vực. Tôi đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực người có công, Ban biên tập cho tôi hỏi lĩnh vực người có công, cụ thể trong việc giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng được đơn giản hóa thủ tục hành chính như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (huu.thanh***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng được quy định tại Tiểu mục 17 Mục VII Phần A Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Nghị quyết 48/NQ-CP năm 2010 như sau:

   Nội dung đơn giản hóa các thủ tục:

   - “Đề nghị giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng” –B-BLD-052911-TT;

   - “Xác nhận bản khai cá nhân của người đề nghị chế độ người có công giúp đỡ cách mạng” –B-BLD-052944-TT;

   - “Giấy xác nhận đối với trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong Bằng có công với nước, Huân chương, Huy chương kháng chiến của gia đình” –B-BLD-052908-TT;

   - “Quyết định trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng” –B-BLD-003463-TT

   a) Gộp các thủ tục nêu trên vào một thủ tục và đặt tên thủ tục: “Giải quyết trợ cấp hàng tháng hoặc một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng”.

   b) Về thành phần hồ sơ

   Bỏ giấy xác nhận của cơ quan Thi đua – Khen thưởng cấp huyện đối với trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng có tên trong hồ sơ khen thưởng nhưng không có tên trong Bằng “Có công với nước”, Huân chương, Huy chương kháng chiến của gia đình.

   c) Về số lượng hồ sơ: Quy định rõ số lượng 01 bộ hồ sơ.

   d) Về thời hạn giải quyết

   Quy định rõ thời hạn giải quyết tối đa 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong đó:

   - Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận vào bản khai của từng người, lập danh sách kèm bản sao các giấy tờ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định do người có công với cách mạng hoặc gia đình gửi đến;

   - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện kiểm tra, lập danh sách kèm bản sao các giấy tờ chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn tối đa là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do cấp xã chuyển lên;

   - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, quyết định trợ cấp và trả kết quả trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc.

   Trên đây là quy định về nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị quyết 48/NQ-CP năm 2010.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn