Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của người có công với cách mạng đã từ trần

Ngày hỏi:30/10/2017

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của người có công với cách mạng đã từ trần được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Hùng Phương, hiện tôi đang sinh sống tại TPHCM. Gần đây, tôi có nghe nói về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ trong một số lĩnh vực. Tôi đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực người có công, Ban biên tập cho tôi hỏi lĩnh vực người có công, cụ thể trong việc trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của người có công với cách mạng đã từ trần được đơn giản hóa thủ tục hành chính như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (hung_phuong***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của người có công với cách mạng đã từ trần được quy định tại Tiểu mục 14 Mục VII Phần A Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Nghị quyết 48/NQ-CP năm 2010 như sau:

   Nội dung đơn giản hóa các thủ tục:

   - “Quyết định trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của người có công với cách mạng đã từ trần, gồm: người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945; thương binh kể cả thương binh B; bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên” –B-BLD-003480-TT;

   - “Đề nghị trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân: người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên” –B-BLD-052913-TT;

   - “Quyết định trợ cấp mai táng phí và trợ cấp 1 lần đối với thân nhân của người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần gồm: Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến; thương binh kể cả thương binh B; bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 61%; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ đang hưởng trợ cấp; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Bằng có công với nước, Huân chương kháng chiến” –B-BLD-004095-TT;

   - “Đề nghị giải quyết mai táng phí và trợ cấp 1 lần đối với thân nhân của người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần gồm: “Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến; thương binh kể cả thương binh B; bệnh binh suy giảm khả năng lao động dưới 61%; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ đang hưởng trợ cấp; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Bằng có công với nước, Huân chương kháng chiến” –B-BLD-052916-TT;

   - “Quyết định trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân của người có công với cách mạng hưởng trợ cấp 1 lần đã từ trần gồm: “Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến; Huân chương, Huy chương chiến thắng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương kháng chiến” –B-BLD-004272-TT;

   - “Đề nghị giải quyết mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp một lần đã từ trần gồm: Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch tù đày; người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân chương, Huy chương kháng chiến; Huân chương, Huy chương chiến thắng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng huân huy chương kháng chiến” –B-BLD-052917-TT;

   - “Xác nhận bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần” –B-BLD-052948-TT.

   Gộp các thủ tục nêu trên vào một thủ tục và đặt tên thủ tục: “Giải quyết trợ cấp tuất và tiền mai táng phí đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng đã từ trần”.

   a) Về thành phần hồ sơ

   - Quy định rõ thành phần hồ sơ, gồm có: Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần có chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

   - Bỏ Giấy khai tử do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp.

   - Bỏ Hồ sơ của người có công với cách mạng đã từ trần trong thành phần hồ sơ yêu cầu thân nhân của người có công phải nộp (theo thống kê tại Biểu mẫu 1).

   b) Về số lượng hồ sơ: Quy định rõ 01 bộ hồ sơ.

   c) Về thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong đó:

   - Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận vào bản khai của người đề nghị; chuyển bản khai kèm giấy khai tử về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định;

   - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách kèm hồ sơ chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến;

   - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ghép hồ sơ người có công đang quản lý với bản khai, giấy khai tử để hoàn chỉnh hồ sơ tuất và trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định trợ cấp trong thời hạn tối đa 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến.

   - Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển, trả trợ cấp cho thân nhân của người hoạt động cách mạng trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định và tiền trợ cấp do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển về.

   Trên đây là quy định về nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của người có công với cách mạng đã từ trần. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị quyết 48/NQ-CP năm 2010.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn