Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc xác nhận và trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

Ngày hỏi:30/10/2017

Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc xác nhận và trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Phương Thanh, hiện tôi đang sinh sống tại Hải Phòng. Gần đây, tôi có nghe nói về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ trong một số lĩnh vực. Tôi đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực người có công, Ban biên tập cho tôi hỏi lĩnh vực người có công, cụ thể trong việc xác nhận và trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được đơn giản hóa thủ tục hành chính như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (phuong.thanh***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc xác nhận và trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được quy định tại Tiểu mục 12 Mục VII Phần A Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Nghị quyết 48/NQ-CP năm 2010 như sau:

   Nội dung đơn giản hóa các thủ tục:

   - “Quyết định trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc” –B-BLD-003455-TT;

   - “Đề nghị giải quyết chế độ cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc” –B-BLD-052907-TT;

   - “Xác nhận bản khai cá nhân của người đề nghị chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc” –B-BLD-052943-TT.

   Gộp các thủ tục nêu trên vào một thủ tục và đặt tên thủ tục: “Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc”.

   a) Về thành phần hồ sơ

   Bỏ Quyết định trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc (một trong các thành phần của hồ sơ thống kê tại Biểu mẫu 1). Theo đó, quy định rõ, thành phần hồ sơ gồm có:

   - Bản khai cá nhân của người đề nghị giải quyết chế độ (theo mẫu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng);

   - Bản chụp của một trong các giấy tờ: Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng, Huy chương chiến thắng hoặc Chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan Thi đua – Khen thưởng cấp huyện.

   b) Về số lượng hồ sơ: Quy định rõ 01 bộ hồ sơ.

   c) Về thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong đó:

   - Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, đối chiếu bản chính, xác nhận vào bản khai của từng người, lập danh sách kèm giấy tờ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn tối đa 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;

   - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, kiểm tra, lập danh sách đề nghị, chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến.

   - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, đối chiếu, ra Quyết định trợ cấp ưu đãi trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chuyển đến.

   Trên đây là quy định về nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc xác nhận và trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị quyết 48/NQ-CP năm 2010.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn