Đơn giản hóa thủ tục thẩm định và phát hành thư bảo lãnh\thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT

Ngày hỏi:08/11/2017

Đơn giản hóa thủ tục thẩm định và phát hành thư bảo lãnh\thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (Ngân hàng phát triển) được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Thiên Văn, hiện tôi đang sinh sống tại Quảng Trị. Gần đây, tôi có nghe nói về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ trong một số lĩnh vực. Tôi đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực vay vốn tín dụng để đầu tư, Ban biên tập cho tôi hỏi thủ tục thẩm định và phát hành thư bảo lãnh\thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT được đơn giản hóa như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (van***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục thẩm định và phát hành thư bảo lãnh\thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT được quy định tại Tiểu mục 32 Mục V Phần 1 Phương án đơn giản hóa các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng phát triển Việt Nam do Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết 63/NQ-CP năm 2010 như sau:

   Thủ tục Bảo lãnh TDXK: Thẩm định và phát hành thư bảo lãnh\Thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT - B-NPT-083343-TT

   a) Phần hồ sơ pháp lý:

   - Bỏ Các tài liệu liên quan đến phương án sản xuất kinh doanh, hợp đồng xuất khẩu/hợp đồng ủy thác xuất khẩu yêu cầu NHPT bảo lãnh, bảo đảm tiền vay cho bảo lãnh.

   - Thay thế “Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp, HTX" bằng “Văn bản của cấp có thẩm quyền trong doanh nghiệp quy định về chấp thuận đầu tư dự án, phương án SXKD; quyền hạn, trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật trong giao dịch với NHPT – bản chính.

   b) Hồ sơ đề nghị bảo lãnh:

   - Các tài liệu liên quan đến phương án sản xuất kinh doanh – bản chính.

   - Hợp đồng xuất khẩu/hợp đồng ủy thác xuất khẩu yêu cầu NHPT bảo đảm (Khách hàng có thể cung cấp bản sao bộ hồ sơ để nộp để vay vốn tại tổ chức tín dụng mà tổ chức cho vay yêu cầu phải có bảo lãnh cho khoản vay đó).

   - Các tài liệu chứng minh nhu cầu được bảo lãnh của Khách hàng (có thể là văn bản của tổ chức tín dụng yêu cầu Khách hàng phải có bảo lãnh hoặc một tài liệu có nội dung tương đương) – bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao tự xác nhận của khách hàng/chủ đầu tư.

   c) Hồ sơ bảo đảm cho bảo lãnh:

   Nộp hồ sơ tài chính và phương án; đối với hồ sơ pháp lý, hồ sơ bảo đảm: mẫu hóa, lập bảng kê, khách hàng nộp bộ đầy đủ theo quy định trước khi ký Hợp đồng bảo đảm bảo lãnh.

   - Bỏ nội dung “Khách hàng có bảo đảm bảo lãnh: bản chính hoặc bản sao có chứng thực của các giấy tờ có liên quan đến bên bảo đảm và tài sản bảo đảm”,

   - Quy định cụ thể thành phần hồ sơ đối với bên bảo đảm thứ ba:

   + Giấy Đăng ký kinh doanh, các giấy tờ chứng minh doanh nghiệp có đủ điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (khoản 2 Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2005).

   + Thay thế nội dung “Giấy ủy quyền của chủ hộ cho thành viên khác trong hộ (nếu có)” bằng nội dung “nếu không phải là chủ hộ là Giấy ủy quyền của chủ hộ và Giấy chứng minh thư nhân dân của người được ủy quyền”.

   - Bỏ cụm từ “các giấy tờ khác có liên quan; các giấy tờ chứng minh uy tín, tình hình tài chính của Bên bảo lãnh”.

   d) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

   Pháp lý hóa Giấy đề nghị bảo lãnh và Báo cáo nhanh tình hình tài chính (trường hợp thời điểm đề nghị bảo lãnh không đúng với kỳ quyết toán).

   Trên đây là quy định về nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục thẩm định và phát hành thư bảo lãnh\thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị quyết 63/NQ-CP năm 2010.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn