Đơn giản hóa thủ tục thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí khác quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) tự thực hiện

Ngày hỏi:08/11/2017

Đơn giản hóa thủ tục thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí khác quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) tự thực hiện được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Minh Trung, hiện tôi đang sinh sống tại TPHCM. Gần đây, tôi có nghe nói về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ trong một số lĩnh vực. Tôi đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực vay vốn tín dụng để đầu tư, Ban biên tập cho tôi hỏi thủ tục thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí khác quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) tự thực hiện được đơn giản hóa như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (trung***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí khác quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) tự thực hiện được quy định tại Tiểu mục 26 Mục VIII Phần 1 Phương án đơn giản hóa các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng phát triển Việt Nam do Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết 63/NQ-CP năm 2010 như sau:

   Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí khác quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) tự thực hiện - B-NPT-098489-TT

   a) Ghép với thủ tục B-NPT-098514-TT. Tên thủ tục mới “Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Cấp vốn\Chi phí quản lý dự án do chủ đầu tư tự thực hiện”.

   b) Bỏ các tài liệu:

   - Văn bản lựa chọn nhà thầu theo Luật đấu thầu.

   - Dự toán của từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng.

   - Đối với công tác chuẩn bị đầu tư nhưng bố trí vốn trong kế hoạch vốn thực hiện đầu tư: cần có dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được duyệt.

   - Bỏ các yêu cầu chi tiết về tài liệu kèm theo hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu:

   + Thông báo trúng thầu (đối với đấu thầu).

   + Đề xuất của nhà thầu.

   + Các sửa đổi, bổ sung bằng văn bản, biên bản đàm phán hợp đồng.

   + Các tài liệu khác liên quan theo quy định của hợp đồng.

   c) Sửa các điều kiện:

   - Các dự án đầu tư ủy thác cho NHPT quản lý, thanh toán vốn phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về quản lý đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị ủy thác.

   - Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư ủy thác chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và thực hiện dự án đầu tư theo đúng chế độ, chính sách về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

   Thành điều kiện “Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác được thực hiện theo các quy định tại Hợp đồng ủy thác quản lý, thanh toán vốn đầu tư ký giữa NHPT (Chi nhánh NHPT) với đơn vị ủy thác, được bố trí vào kế hoạch đầu tư hàng năm của Đơn vị ủy thác”.

   Trên đây là quy định về nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Chi phí khác quản lý dự án do chủ đầu tư (BQLDA) tự thực hiện. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị quyết 63/NQ-CP năm 2010.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn