Đơn vị chủ trì, tham gia phối hợp trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ giáo dục

Ngày hỏi:14/07/2018

Xin chào anh/chị, tôi tên Kim Hoa hiện là viên chức công tác tại Vĩnh Long. Trong quá trình làm việc và tìm hiểu một số quy định về công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi có một số vấn đề thắc mắc, nhờ anh/chị hỗ trợ giúp, cụ thể: Đơn vị chủ trì, đơn vị tham gia phối hợp trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ giáo dục được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời, chân thành cảm ơn! (01233**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 4 Quyết định 40/QĐ-BGDĐT năm 2016 Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, đơn vị chủ trì, đơn vị tham gia phối hợp được quy định như sau:

   1. Thanh tra

   a) Chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra, tổ chức hoạt động thanh tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra;

   2. Các đơn vị

   a) Tham gia xây dựng kế hoạch thanh tra, thực hiện việc thanh tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định tại Quy chế này và các quy định pháp luật có liên quan;

   b) Chủ trì hoặc tham gia thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo theo quy định tại Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo.

   3. Các đơn vị chủ trì có trách nhiệm chủ động đề xuất nội dung, hình thức, thời gian phối hợp trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; làm đầu mối tổ chức thực hiện việc phối hợp và chịu trách nhiệm chung về kết quả công việc.

   Đơn vị tham gia có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu của đơn vị chủ trì và chịu trách nhiệm về kết quả tham gia.

   Trên đây là nội dung tư vấn về đơn vị chủ trì, đơn vị tham gia phối hợp trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị thuộc Bộ giáo dục. Để hiểu rõ và chi tiết hơn vui lòng tìm hiểu thêm tại Quyết định 40/QĐ-BGDĐT năm 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn