Đơn vị có trách nhiệm đo kiểm môi trường để xác định yếu tố độc hại

Việc đo kiểm môi trường để xác định các yếu tố độc hại do cơ quan nào tiến hành, những đơn vị nào phải tiến hành đo kiểm tra, hay chỉ các đơn vị có yếu tố nằm trong danh mục độc hại mới phải kiểm tra?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Thông tư 13/BYT-TT ngày 24/10/1996 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khoẻ người lao động, bệnh nghề nghiệp quy định:
   - Các đơn vị sử dụng lao động phải tổ chức đo đạc các yếu tố môi trường lao động ít nhất 1 năm 1 lần (Điểm 2.1.2, Mục II).
   - Việc đo đạc các yếu tố độc hại trong lao động phải do các đơn vị kỹ thuật về VSLĐ của ngành Y tế thực hiện. Các Bộ, ngành sử dụng lao động và các cơ quan nhà nước có đủ điều kiện được Bộ Y tế chấp thuận thì mới được đo đạc tại các cơ sở theo yêu cầu với sự giám sát của Sở Y tế địa phưưong (Điểm 2.1.3, Mục II)
   Tiêu chuẩn AT-VSLĐ gồm 2 hệ thống tiêu chuẩn: hệ thống tiêu chuẩn ATLĐ được quy định theo các TCVN- do Cục đo lường chất lượng tiêu chuẩn Bộ Khoa học Công nghệ quy định và ban hành. Muốn thực hiện AT - VSLĐ theo tiêu chuẩn của nhà nước trong doanh nghiệp bạn có thể tìm hiểu các tiêu chuẩn đã được quy định ở hai cơ quan trên.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn