Đơn vị sự nghiêp công lập có được thành lập Ban thanh tra nhân dân không?

Ngày hỏi:21/03/2020

Tôi đang công tác tại Trung tâm dạy nghề thuộc UBND cấp huyện và đây là đơn vị sự nghiệp công lập. Tại nơi tôi công tác có thành lập Ban thanh tra nhân dân. Vậy việc thành lập Ban thanh tra nhân dân tại đơn vị sự nghiệp công lập có đúng theo quy định không? Mong ban biên tập hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 12 Luật Thanh tra 2010 quy định việc thành lập Ban thanh tra nhân dân như sau:

   - Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở xã, phường, thị trấn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn hướng dẫn tổ chức, chỉ đạo hoạt động.

   - Ban thanh tra nhân dân được thành lập ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước do Ban chấp hành Công đoàn cơ sở ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đó hướng dẫn tổ chức, chỉ đạo hoạt động.

   - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm tạo điều kiện để Ban thanh tra nhân dân thực hiện nhiệm vụ của mình.

   => Như vậy, theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn đang công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập và việc cơ quan bạn thành lập Ban thanh tra nhân dân là đúng theo quy định pháp luật.

   Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn