Đơn vị sự nghiệp công lập muốn tiêu hủy tài sản thì trình tự, thủ tục thế nào?

Ngày hỏi:01/08/2019

Xin hỏi: Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Chúng tôi muốn thanh hủy tài sản đã hết khấu hao. Vậy quy trình thủ tục như thế nào? Đơn vị tôi có phải lập 01 bộ hồ sơ đề nghị tiêu hủy tài sản gửi Sở không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nghị định 151/2017/NĐ-CP được áp dụng cho đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó, đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở muốn tiêu hủy tài sản đã hết khấu hao thì Trình tự, thủ tục tiêu hủy tài sản công tại cơ quan nhà nước được quy định cụ thể tại Điều 33 như sau:

   "1. Khi có tài sản công thuộc các trường hợp phải tiêu hủy, cơ quan nhà nước có tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị tiêu hủy tài sản công gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để xem xét, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại Điều 32 Nghị định này xem xét, quyết định.

   Hồ sơ đề nghị tiêu hủy tài sản công gồm:

   a) Văn bản đề nghị tiêu hủy tài sản công của cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công (trong đó nêu rõ hình thức tiêu hủy, trách nhiệm tổ chức tiêu hủy tài sản, dự kiến kinh phí tiêu hủy): 01 bản chính;

   b) Văn bản đề nghị tiêu hủy tài sản công của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;

   c) Danh mục tài sản đề nghị tiêu hủy (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; lý do tiêu hủy): 01 bản chính;

   d) Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị tiêu hủy tài sản (nếu có): 01 bản sao.

   2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại Điều 32 Nghị định này quyết định tiêu hủy tài sản công hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị tiêu hủy không phù hợp.

   Nội dung chủ yếu của Quyết định tiêu hủy tài sản công gồm:

   a) Cơ quan nhà nước có tài sản tiêu hủy;

   b) Danh mục tài sản tiêu hủy (chủng loại, số lượng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; lý do tiêu hủy);

   c) Hình thức tiêu hủy;

   d) Trách nhiệm tổ chức thực hiện việc tiêu hủy tài sản (theo nhiệm vụ do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao theo quy định tại khoản 3 Điều 46 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công).

   3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tiêu hủy của cơ quan, người có thẩm quyền, cơ quan được giao nhiệm vụ tiêu hủy tài sản công có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

   4. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tiêu hủy tài sản, cơ quan nhà nước có tài sản tiêu hủy hạch toán giảm tài sản; báo cáo kê khai biến động tài sản công theo quy định tại Điều 126, Điều 127 Nghị định này.

   5. Kinh phí tiêu hủy tài sản công tại cơ quan nhà nước do ngân sách nhà nước bảo đảm."

   Do đó, đơn vị của anh/chị phải lập hồ sơ gửi lên cơ quan quản lý cấp trên để xem xét, quyết định.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn