Dự án luật trước khi trình Quốc hội bắt buộc phải được Hội đồng dân tộc thẩm tra?

Ngày hỏi:19/11/2020

Tôi thắc mắc về câu hỏi sau: Dự án luật trước khi trình Quốc hội bắt buộc phải được Hội đồng dân tộc thẩm tra phải không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 quy định như sau:

   - Quốc hội quyết định chương trình xây dựng luật, pháp lệnh theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

   - Các dự án luật trước khi trình Quốc hội phải được Hội đồng dân tộc hoặc Ủy ban của Quốc hội thẩm tra, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

   Như vậy, không nhất thiết phải do Hội đồng dân tộc thẩm tra và có thể Ủy ban của Quốc hội thẩm tra, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn