Dự thảo quyết định và xây dựng kế hoạch xác minh trong xử lý đơn khiếu nại của cơ quan Thuế các cấp

Ngày hỏi:21/03/2020

Liên quan đến việc giải quyết đơn khiếu nại. Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định thì dự thảo quyết định và xây dựng kế hoạch xác minh trong xử lý đơn khiếu nại của cơ quan Thuế các cấp được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Dự thảo quyết định và xây dựng kế hoạch xác minh trong xử lý đơn khiếu nại của cơ quan Thuế các cấp quy định tại Mục II Quyết định 178/QĐ-TCT năm 2019, cụ thể:

   Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến phê duyệt, người được phân công thụ lý đơn phải tiến hành xây dựng dự thảo Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại (mẫu số 06/KN kèm theo) và Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại (mẫu số 07/KN kèm theo) thông qua Trưởng bộ phận được giao nhiệm vụ giải quyết đơn khiếu nại ký trình (thời hạn ký trình trong 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dự thảo quyết định và kế hoạch xác minh), trình Thủ trưởng Cơ quan Thuế duyệt ký.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn