Được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng kết nạp Đảng khi còn học đại học ra trường còn giá trị sử dụng không?

Ngày hỏi:16/08/2019

Tôi được cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng Kết nạp Đảng khi còn đi học đại học. Nay tôi đã ra trường đang làm việc tại một Doanh nghiệp nhà nước, thì có được bầu để được Kết nạp Đảng nữa hay không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại mục 5.4 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2016 về thời hạn sử dụng văn bản trong hồ sơ xét kết nạp người vào Đảng. Có quy định về thời hạn của Giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng như sau:

   Quá 60 tháng, kể từ ngày người xin vào Đảng được cấp Giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng mà chi bộ chưa xem xét đề nghị kết nạp, thì chi bộ phải giới thiệu người vào Đảng học lại để được cấp giấy chứng nhận mới trước khi xem xét, kết nạp.

   => Như vậy, theo quy định trên thì Giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng có giá trị sử dụng trong 60 tháng kể từ ngày cấp. Đối chiếu với trường hợp của bạn, và với những thông tin mà bạn cung cấp chúng tôi không thể xác định được Giấy chứng nhận đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng của bạn còn có hiệu lực nữa hay không. Nhưng bạn có thể đối chiếu quy định trên để biết mình thuộc diện nào.

   Trường hợp còn trong thời hạn trên thì bạn sẽ được xem xét để kết nạp đảng. Còn nếu quá thời gian này, bạn muốn được kết nạp Đảng thì bạn phải học lại để được cấp Giấy chứng nhận mới.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT