Được cộng dồn thời gian thực tế làm việc ở vùng ĐBKK

Ngày hỏi:08/04/2016
Tôi đang công tác tại một bệnh viện thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn từ năm 2005 đến 2009 thì chuyển về trường học là vùng thuận lợi. Tuy nhiên, năm 2012 do điều kiện công tác tôi lại được điều động đến trường học nằm trong vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, trong đó tôi chuyển cả hộ gia đình. Tôi có được cộng dồn số năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn để tính hưởng phụ cấp lâu năm, phụ cấp chuyển hộ gia đình theo Nghị định116 hay không? – Nguyễn Thị Minh Hương (nguyenminhhuong***@gmail.com).

  Nội dung này được Luật Giải Phóng tư vấn như sau:

  • Theo Điều 5 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ “Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”, quy định:

   Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn như sau:

   - Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

   - Mức 0,7 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

   - Mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

   Căn cứ vào quy định nêu trên và nếu đúng như thư bạn viết, trường hợp của bạn sẽ được cộng nối thời gian làm ở bệnh viện với thời gian làm ở trường học hiện tại để được tính hưởng phụ cấp lâu năm.

   Cụ thể, bạn có thời gian làm ở bệnh viện vùng đặc biệt khó khăn từ từ năm 2005 đến 2009 là 4 năm, cộng với thời gian làm ở trường học từ năm 2012 đến nay là hơn 3 năm.

   Như vậy tổng thời gian thực tế mà bạn làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là hơn 7 năm.

   Do đó bạn được hưởng phụ cấp lâu năm với mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung (áp dụng theo Khoản 1 Điều 5 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP).

   Vấn đề thứ hai bạn quan tâm, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

   Theo Khoản 2, 3 Điều 6 Nghị định trên quy định: Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình; Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   Như vậy, nếu như bạn chưa từng được hưởng các khoản trợ cấp nêu trên thì bạn sẽ được hưởng khi chuyển từ vùng thuận lợi về công tác ở trường có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.

   Sỹ Điền


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn