Được quyết định không có tội thì có được đăng ký ngạch sĩ quan dự bị không?

Ngày hỏi:18/07/2020

Tôi đáp ứng các điều kiện và thuộc đối tượng đăng ký ngạch sĩ quan dự bị nhưng tôi bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nay tôi được tuyên bố không có tội thì có được đăng ký ngạch sĩ quan dự bị theo quy định mới không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điểm a Khoản 2 Điều 9 Nghị định 78/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 19/8/2020) quy định:

   Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì không được đăng ký ngạch sĩ quan dự bị.

   Khoản 3 Điều này quy định:

   Đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, có quyết định của cơ quan có thẩm quyền là không có tội, thì được đăng ký vào ngạch sĩ quan dự bị.

   Như vậy, nếu bạn bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng đã có quyết định của cơ quan có thẩm quyền là không có tội thì được đăng ký vào ngạch sĩ quan dự bị.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn