Duyệt ký Quyết định và phê duyệt Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại của cơ quan Thuế các cấp được quy định thế nào?

Ngày hỏi:21/03/2020

Liên quan đến việc giải quyết đơn khiếu nại của cơ quan thuế. Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định thì duyệt ký Quyết định và phê duyệt Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại của cơ quan Thuế các cấp được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Duyệt ký Quyết định và phê duyệt Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại của cơ quan Thuế các cấp quy định tại Mục II Quyết định 178/QĐ-TCT năm 2019, cụ thể:

   Sau khi nhận được dự thảo Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại và Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại nếu không phải chỉnh sửa thì thủ trưởng Cơ quan Thuế duyệt ký.

   Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại và Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại đã được duyệt ký, Bộ phận hành chính phải lấy dấu, vào sổ công văn và gửi cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan bằng hình thức chuyển phát qua bưu điện (có hồi báo) và gửi qua email (nếu đơn vị, cá nhân có email).

   Trường hợp khi có thay đổi Trưởng đoàn (tổ), thành viên đoàn (tổ), cá nhân được giao nhiệm vụ xác minh; kế hoạch xác minh thì phải thực hiện bằng quyết định của Thủ trưởng Cơ quan Thuế và theo đúng các trình tự, thủ tục quy định.

   Công chức được giao nhiệm vụ giải quyết khiếu nại cập nhật vào ứng dụng KTNB đối với Quyết định xác minh nội dung khiếu nại để công khai trên Cổng Thông tin điện tử ngành Thuế theo quy định tại bước 12 của quy trình này.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn