Giải đáp về Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 và Quyết định 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/07/2008

Ngày hỏi:13/02/2012
Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD của chúng tôi được công nhận từ năm 2004 đến nay đã trải qua 2 lần đánh giá và sẽ hết hiệu lực đến ngày 01/10/2011 theo Quyết định 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 “Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên nghành xây dựng”. Tuy nhiên Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21 tháng 6 năm 2011 “Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây Dựng” tại mục 4.7 sửa đổi điều 6 cho QĐ 11/2008/QĐ-BXD có nghĩa từ nay phòng thí nghiệm đã qua đánh giá thì không phải đánh giá lại nữa, cũng tại thông tư này tại điều 7 khoản 3 - Xử lý chuyển tiếp” có nêu “Các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã được công nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực không phải công nhận lại. Các phòng thí nghiệm chưa được công nhận hoặc muốn được đề nghị công nhận bổ sung thì thực hiện theo Thông tư này”. Tôi muốn hỏi: Theo như nội dung trên phòng thí nghiệm trên có cần phải đánh giá, công nhận lại không? Vì theo như quan điểm của Chủ đầu tư dự án mà chúng tôi đang chuẩn bị tham gia cho rằng Phòng thí nghiệm của chúng tôi vẫn phải đánh giá, công nhận lại? Cho dù chúng tôi đã áp dụng đúng thông tư 06/2011/TT-BXD vì thông tư này ra trước thời gian phòng thí nghiệm hết hiệu lực.

  Nội dung này được Vụ Khoa học công nghệ và môi trường tư vấn như sau:

  • Không cần phải đánh giá, công nhận lại nếu vẫn giữ nguyên thông tin về cơ sở quản lý phòng thí nghiệm, thông tin về phòng thí nghiệm, các cán bộ quản lý, nhân viên và thiết bị thí nghiệm ở thời điểm đánh giá, công nhận./.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Phòng thí nghiệm
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn