Giải đáp vướng mắc về chế độ chính sách đối với giáo viên vùng đặc biệt khó khăn

Ngày hỏi:22/01/2015
Trường Trung học Hoành Mô I, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh hỏi: đề nghị Ủy ban Dân tộc giải đáp vướng mắc trong thực hiện chế độ ưu đãi đối với giáo viên công tác tại xã đặc biệt khó khăn theo quy định của Nghị định 116/2010/NĐ-CP

  Nội dung này được Ủy ban Dân tộc tư vấn như sau:

  • Căn cứ Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ và Thông tư số 08/2011/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Nghị định số 19/2013/NĐ-CP, ngày 23/2/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và Thông tư 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/3/2013, trong đó quy định: Địa bàn được thụ hưởng chính sách gồm: các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II được quy định tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Khi Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hành các Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các Quyết định quy định tại Điều này thì thực hiện theo các Quyết định đó.

   Xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào diện đầu tư của Chương trình 135 tại Quyết định sô 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013. Nhà vậy, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của xã Hoành Mô được hưởng đầy đủ các chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và Nghị định số 19/2013/NĐ-CP. Thời gian được hưởng chính sách tính từ ngày Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn