Giải đáp vướng mắc về công tác bồi thường nhà nước được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:31/01/2020

Hiện đang làm việc tại một cơ quan tư pháp. Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc giải đáp vướng mắc về công tác bồi thường nhà nước được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giải đáp vướng mắc về công tác bồi thường nhà nước được quy định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Giải đáp vướng mắc về công tác bồi thường nhà nước được quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 08/2019/TT-BTP, cụ thể như sau:

   Giải đáp vướng mắc là việc Bộ Tư pháp có ý kiến về những đề xuất, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân không liên quan đến vụ việc bồi thường nhà nước. Nội dung giải đáp vướng mắc bao gồm: quyền và nghĩa vụ của người yêu cầu bồi thường, người thi hành công vụ gây thiệt hại; trách nhiệm của cơ quan giải quyết bồi thường; giải quyết yêu cầu bồi thường; đề nghị cấp kinh phí bồi thường và chi trả tiền bồi thường; xác định trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại; quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

   Cục Bồi thường nhà nước giúp Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản này.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Tiền bồi thường
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn