Giải quyết các tồn tại về chế độ đối với cán bộ xã. .

Ngày hỏi:11/03/2010

Trước đây chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường thực hiện theo Nghị định số 121. Hiện nay thực hiện theo nghị định mới của Chính phủ, trong nghị định mới này có đưa ra những vấn đề giải quyết những vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện chính sách đối với cán bộ, phường xã. Trường hợp cán bộ xã đã chấp hành xong hình phạt tù thì nay giải quyết vấn đề BHXH và việc chuyển trợ cấp đến nơi ở mới như thế nào?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định Nghị định số 92 ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định về giải quyết tồn tại trong quá trình thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã như sau: + Cán bộ xã già yếu, nghỉ việc theo Quyết định 130/CP ngày 30/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111/HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) được điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng khi nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu chung; được chuyển trợ cấp đến nơi ở mới hợp pháp; khi từ trần thì người lo mai táng được nhận tiền mai táng phí bằng 10 tháng mức lương tối thiểu chung. Trường hợp cán bộ xã già yếu, nghỉ việc bị tạm dừng hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng trong thời gian chấp hành hình phạt tù, nay có đơn đề nghị kèm theo bản sao giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt tù gửi UBND cấp huyện xem xét, giải quyết để tiếp tục hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. + Cán bộ xã, phường thị trấn có thời gian đảm nhiệm chức danh khác thuộc UBND theo quy định tại khoản 5 điều 3 Nghị định số 09/1998 ngày 23/1/1998 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung Nghị định số 50 ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã đóng BHXH theo chức danh này mà chưa được hưởng trợ cấp một lần thì được tính là thời gian có đóng BHXH để tính hưởng BHXH. Đối với những trường hợp giữ chức danh khác thuộc UBND nhưng chưa đóng BHXH thì được truy nộp tiền đóng BHXH để làm cơ sở tính hưởng BHXH. Cán bộ xã có thời gian đóng BHXH theo quy định tại Nghị định số 09 mà chưa hưởng chế độ trợ cấp một lần, thì thời gian làm việc có đóng BHXH được tính là thời gian để hưởng BHXH hoặc được cộng nối với thời gian tham gia BHXH tự nguyện, BHXH bắt buộc để tính hưởng BHXH theo quy định của Luật BHXH. Đối với trường hợp cán bộ xã, phường, thị trấn đã được giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc hưởng trợ cấp một lần trước ngày nghị định này có hiệu lực thì không áp dụng quy định tại nghị định này để giải quyết lại..


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn