Giải quyết công việc sau hội nghị khi tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp với cơ quan hải quan

Ngày hỏi:14/07/2018

Giải quyết công việc sau hội nghị khi tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp với cơ quan hải quan được quy định ra sao? Tôi là Phương Bắc, tìm hiểu quy định của pháp luật về việc tổ chức đối thoại dân chủ giữa các cá nhân, tổ chức có liên quan với cơ quan hải quan, có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là: Giải quyết công việc sau hội nghị khi tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp với cơ quan hải quan được quy định như thế nào? Có văn bản nào quy định về vấn đề này không? Mong sớm nhận được phản hồi. Chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giải quyết công việc sau hội nghị khi tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp với cơ quan hải quan được quy định tại Điều 10 Quyết định 2363/QĐ-TCHQ năm 2013 Quy chế tổ chức đối thoại với người khai hải quan, người nộp thuế của cơ quan hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành, cụ thể như sau:

   Sau hội nghị đối thoại, cơ quan Hải quan các cấp có trách nhiệm giải quyết các công việc sau:

   1. Tổng hợp, phân loại các nội dung đã được trả lời trực tiếp tại hội nghị; hoàn thiện lại nội dung, kỹ thuật văn bản để thực hiện công khai kết quả đối thoại. Các vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp đã được chủ tọa hội nghị ghi nhận chưa được trả lời tại hội nghị, cơ quan chủ trì đối thoại có trách nhiệm tổng hợp, phân loại chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời gửi văn bản trả lời cho doanh nghiệp có vướng mắc biết.

   2. Đề xuất và trình cơ quan cấp trên giải quyết các nội dung vượt quá thẩm quyền khi thực hiện đối thoại với doanh nghiệp tại hội nghị. Đề xuất, kiến nghị với các cơ quan cấp trên về việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách cho phù hợp.

   3. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cơ quan Hải quan các cấp có trách nhiệm đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản pháp luật có liên quan, bảo đảm đáp ứng kiến nghị của doanh nghiệp, yêu cầu của công tác quản lý và phù hợp với quy định của pháp luật.

   4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc sau khi kết thúc hội nghị đối thoại, đơn vị tổ chức đối thoại phải báo cáo với cơ quan cấp trên bằng văn bản. Báo cáo nêu rõ hoạt động tổ chức đối thoại, gồm các nội dung cơ bản như: thời gian, địa điểm, thành phần tham dự hội nghị; kết quả giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp tại hội nghị; các vướng mắc chưa được giải quyết; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật có liên quan (theo mẫu ban hành kèm theo Quy chế này).

   Trên đây là nội dung câu trả lời về giải quyết công việc sau hội nghị khi tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp với cơ quan hải quan. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quyết định 2363/QĐ-TCHQ năm 2013.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn