Giám đốc Sở Ngoại vụ thực hiện nhiệm vụ gì?

Ngày hỏi:11/09/2017

Nhiệm vụ của Giám đốc Sở Ngoại vụ  được quy định như thế nào? Xin chào các chuyên gia Thư Ký Luật. Em là sinh viên Khoa Luật Thương mại trường Đại học Luật TP.HCM. Trong quá trình học, em có tìm hiểu về tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ, trong đó, một vài điểm em chưa nắm rõ, mong được anh chị giải đáp. Cho em hỏi, hiện nay, trong cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ, Giám đốc Sở Ngoại vụ thực hiện nhiệm vụ gì? Em có thể tham khảo thêm vấn đề này tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Quý chuyên gia. Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe! Bùi Ngọc Linh (linh***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 06/7/2009, Bộ Ngoại giao ban hành Thông tư 01/2009/TT-BNG về tiêu chuẩn Giám đốc Sở Ngoại vụ.

   Theo đó, nhiệm vụ của Giám đốc Sở Ngoại vụ là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Điều 3 Thông tư 01/2009/TT-BNG. Cụ thể như sau:

   1. Chủ trì xây dựng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân kế hoạch hoạt động đối ngoại dài hạn và hàng năm thuộc các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, thông tin đối ngoại và người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

   2. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, xây dựng, kiến nghị sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ chính sách thuộc lĩnh vực đối ngoại tại địa phương và trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành;

   3. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, chính sách đã ban hành thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ trên địa bàn tỉnh;

   4. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của công tác đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ;

   5. Tổ chức tổng hợp thông tin, thống kê, báo cáo, lưu trữ về công tác đối ngoại của tỉnh;

   6. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối ngoại đối với các cơ quan chức năng ở địa phương;

   7. Chủ trì hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực đối ngoại;

   8. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Ngoại vụ. Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản được giao theo quy định;

   9. Chủ trì hoặc phối hợp giải quyết các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến công tác đối ngoại được giao;

   10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về nhiệm vụ của Giám đốc Sở Ngoại vụ. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 01/2009/TT-BNG.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn