Giám đốc trung tâm sai phạm có được ngồi chủ trì họp kiểm điểm xử lý kỷ luật?

Ngày hỏi:20/12/2019

Anh này tổ chức cuộc họp ở đơn vị mà ảnh là người đứng đầu quản lý (Trung tâm) mà trong các thành viên sai phạm có ảnh. Anh này là Công chức nên cho hỏi ảnh ngồi chủ trì họp kiểm điểm ở Trung tâm vậy có chính xác không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 16 Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định Tổ chức họp kiểm điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật:

   1. Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức chịu trách nhiệm tổ chức cuộc họp để công chức có hành vi vi phạm pháp luật tự kiểm điểm và nhận hình thức kỷ luật. Việc tổ chức cuộc họp kiểm điểm được tiến hành đối với các trường hợp có thành lập Hội đồng kỷ luật và không thành lập Hội đồng kỷ luật quy định tại Điều 17 Nghị định này.

   Việc tổ chức cuộc họp kiểm điểm được tiến hành như sau:

   a) Trường hợp cơ quan sử dụng công chức có đơn vị công tác cấu thành thì tổ chức cuộc họp kiểm điểm với thành phần dự họp là toàn thể công chức của đơn vị công tác cấu thành. Biên bản cuộc họp kiểm điểm ở đơn vị công tác cấu thành được gửi đến người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức. Cuộc họp kiểm điểm của cơ quan sử dụng công chức có hành vi vi phạm pháp luật được tổ chức với thành phần dự họp là đại diện lãnh đạo chính quyền, cấp ủy và công đoàn của cơ quan sử dụng công chức;

   b) Trường hợp cơ quan sử dụng công chức không có đơn vị công tác cấu thành thì tổ chức cuộc họp kiểm điểm với thành phần dự họp là toàn thể công chức của cơ quan sử dụng công chức.

   2. Đối với người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu có hành vi vi phạm pháp luật thì người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm tổ chức họp kiểm điểm và quyết định thành phần dự họp.

   ...

   Như vậy, trường hợp này Giám đốc không thể chủ trì hội đồng, người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của Trung tâm sẽ có trách nhiệm tổ chức họp kiểm điểm và quyết định thành phần dự họp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn