Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:09/11/2020

Tôi được biết sắp tới có quy định mới hướng dẫn luật khiếu nại. Vậy việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại được quy định như thế nào ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại được quy định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ quy định tại Điều 18 Nghị định 124/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 10/12/2020) về giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại như sau:

   Người giải quyết khiếu nại tự mình xác minh hoặc giao cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của mình tiến hành xác minh nội dung khiếu nại. Người giải quyết khiếu nại hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ xác minh ban hành Quyết định xác minh nội dung khiếu nại, trong đó xác định rõ người thực hiện xác minh, quyền và nghĩa vụ của người thực hiện xác minh, thời gian, nội dung xác minh. Quyết định xác minh nội dung khiếu nại được thực hiện theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định này.

   Trên đây là nội dung về giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại theo quy định mới nhất.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn