Giao thông viên ngoại giao là gì?

Giao thông viên ngoại giao là gì?

Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý: Luật cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

    Giao thông viên ngoại giao là Người có nhiệm vụ vận chuyển thư từ, tài liệu, hồ sơ ngoại giao của Cơ quan đại diện ngoại giao.

    Giao thông viên ngoại giao có thể do Nhà nước có cơ quan đại diện cử hoặc do Cơ quan đại diện ngoại giao cử.

    Trong khi thừa hành nhiệm vụ, giao thông viên ngoại giao phải có giấy tờ chính thức xác nhận tư cách của mình.

    Nước tiếp nhận phải đảm bảo quyền bất khả xâm phạm của giao thông viên ngoại giao.


Nguồn:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn