Giáo viên chuyển ra ngoài vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn có còn nhận trợ cấp lần đầu?

Ngày hỏi:06/08/2019

Em là giáo viên công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, cụ thể tháng 8/2011 em được chủ tịch UBND huyện ký hợp đồng không xác định thời hạn đến tháng 6/2016 em được sở tuyển dụng và bố trí vào ngạch viên chức. Tháng 12/2017 em chuyển công tác ra khỏi vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Vậy em có thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp lần đầu theo Nghị định 116/2010/ NĐ-CP không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 116/2010/NĐ-CP thì:

   Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

   1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

   2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

   3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

   Do đó, khi công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì anh chị được nhận trợ cấp lần đầu nếu đáp ứng điều kiện trên. Còn thời điểm từ 12/2017 khi chuyển công tác ra khỏi vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì anh chị không thuộc đối tượng này nữa.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn