Giáo viên được cử đi học chính trị có được miễn công tác không?

Ngày hỏi:03/08/2019

Trường hợp giáo viên được cử đi học chính trị, thì thời gian đi học chính trị đó có được miễn công tác không? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giáo viên được cử đi học chính trị có được miễn công tác không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 37 Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, có quy định:

   Điều 37. Quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

   1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước:

   a) Được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian và kinh phí theo quy định;

   b) Được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục;

   c) Được hưởng các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật;

   d) Được biểu dương, khen thưởng về kết quả xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng.

   2. Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài được hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật và quy chế của cơ quan, đơn vị.

   3. Cán bộ, công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số, ngoài những quyền lợi được hưởng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc.

   => Như vậy, theo quy định nói trên thì thời gian bạn được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được đơn vị đảm bảo và bố trí thời gian phù hợp. Luật không quy định rõ là đối với trường hợp trên được miễn công tác hay không miễn công tác trên chúng tôi không thể khẳng định được. Trên thực tế tại một số đơn vị thì đơn vị có viên chức, công chức đi đào tạo sẽ căn cứ thực tế về thời gian và phạm vi của cơ sở đào tạo để bố trí phải công tác hay không phải công tác.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT