Giáo viên không hoàn thành nhiệm vụ có phải là đối tượng tinh giản biên chế?

Ngày hỏi:01/11/2018

Chào ban biên tập. Em xin hỏi trường hợp của em sinh con thứ 3. Và năm học 2018-2019 này em được báo là sẽ bị xếp là giáo viên không hoàn thành nhiệm vụ và có thể bị nghỉ việc theo tinh giản biến chế. Như vậy có đúng không ạ, em có thể bị tinh giản biên chế không? Mong bán biên tập tư vấn cho em. Em xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm thì:

   1- Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

   Trong trường hợp bạn là Đảng viên thì sinh con thứ ba sẽ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

   Theo quy định hiện nay thì không ngăn cấm việc sinh con thứ ba, tuy nhiên công chức, viên chức nhà nước vẫn có thể bị xử lý kỷ luật theo Điều lệ Đảng.

   Trong trường hợp của bạn, bị nhà trường xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ thì bạn cần xem xét nội quy, quy chế, quy định về sinh con thứ ba trong ngành và đơn vị bạn đang công tác về vấn đề trên để biết thêm về hình thức xử lý kỷ luật của bạn.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Điểm e Khoản 1 Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP, các trường hợp tinh giản biên chế như sau:

   "e) Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý."

   Như vậy, đối với viên chức có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà viên chức có 01 năm phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ không thể bố trí việc làm khác phù hợp.

   Hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực tiếp quản lý đồng ý.

   Do đó, viên chức thuộc trường 02 trường hợp phân tích ở trên là đối tượng xét tinh giản biên chế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn