Gửi thông tin đến Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày hỏi:31/08/2018

Tìm hiểu quy định của pháp luật về quy chế cung cấp và quản lý thông tin tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông, nhưng có thắc mắc tôi mong muốn nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể là: Việc gửi thông tin đến Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Gửi thông tin đến Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông
   (ảnh minh họa)
  • Việc gửi thông tin đến Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông được quy định tại Khoản 1 Điều 13 Quyết định 146/QĐ-BTTTT năm 2017 Quy chế quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, cụ thể:

   - Các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng tài khoản thư điện tử được cấp của Bộ (@mic.gov.vn) hoặc bằng các hình thức khác (tài khoản thư điện tử khác, văn bản giấy, đĩa CD, fax...) có xác nhận của lãnh đạo đơn vị, gửi thông tin về: Ban Biên tập Cổng (Địa chỉ: Trung tâm Thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội; Điện thoại: 04.35563462; Fax: 04.35563458; Email: banbientap@mic.gov.vn);

   - Bộ phận Thường trực có thể tạo các thư mục dùng chung hoặc khởi tạo công việc trên Cổng thông tin nội bộ để thuận tiện trong việc thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin với các đơn vị để đăng tải lên Cổng;

   - Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có thể sử dụng tài khoản do Trung tâm Thông tin cấp để trực tiếp cung cấp thông tin về tổ chức, hoạt động của mình lên Cổng qua thành phần Back-end.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn