Hạ sĩ quan, binh sĩ có những quyền hạn và nghĩa vụ gì?

Ngày hỏi:23/09/2016

Hạ sĩ quan, binh sĩ có những quyền hạn và nghĩa vụ gì? Con trai tôi vừa nhận được lệnh gọi nhập ngũ. Tôi đang tìm hiểu xem khi nhập ngũ thì con trai tôi có quyền gì và phải chịu trách nhiệm, nghĩa vụ gì nhưng mù tịt. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi được không? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Về vấn đề bạn hỏi, những quyền lợi và nghĩa vụ mà con trai bạn được hưởng khi tham gia nghĩa vụ quân sự được quy định cụ thể tại Điều 9 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015. Cụ thể như sau:

   Hạ sĩ quan, binh sĩ được Nhà nước bảo đảm chế độ, chính sách ưu đãi phù hợp với tính chất hoạt động của Quân đội nhân dân.

   Hạ sĩ quan, binh sĩ có nghĩa vụ:

   - Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

   - Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và thực hiện nghĩa vụ quốc tế;

   - Bảo vệ tài sản và lợi ích của Nhà nước, cơ quan, tổ chức; bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật;

   - Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệnh, Điều lệ của Quân đội nhân dân;

   - Học tập chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ; rèn luyện tính tổ chức, ý thức kỷ luật và thể lực; nâng cao bản lĩnh chính trị, bản lĩnh chiến đấu.

   Trên đây là quy định về những quyền hạn và nghĩa vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn